/bookshop/book/12013/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A:-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AB%D8%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D8%B7%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB-...%0A.html
فرو ورود کاربران به سايت
ايميل
رمز عبور
ثبت نام کاربر جديد

رمز خود را فراموش کردم
 
www.payane.ir داستانهاي نامورنامه باستان شاهنامه فردوسي: پادشاهي كيومرث، هوشنگ، طهمورث ...
شابک : 9643410064موضوعات
شعر فارسي - قرن 4
فردوسي، ابوالقاسم، 416 - 329؟ ق. - معلومات - اساطير

نویسنده
نويسنده : ابوالقاسم فردوسي
مصحح : سيدمحمد دبيرسياقي

ناشر
نشر قطره
قیمت پشت جلد : 750 تومان


توضیحات

106 صفحه - (در25جلد ) - جلد 1 - رقعي (شوميز) - چاپ 4 - 1100 نسخه
سال نشر: 1385
http://ketab.ir/ViewPdf.aspx?FileName=85911205ساير کتاب هاي نويسندگان اين کتاب :

داستانهاي نامورنامه باستان شاهنامه فردوسي: پادشاهي فريدون  سيدمحمد دبيرسياقي (به‌اهتمام) .
پادشاهي منوچهر  سيدمحمد دبيرسياقي (به‌اهتمام) .
شاهنامه فردوسي با تطبيق و تصحيح از روي: نسخه مسكو و ژول مول: با فهرست و تيتربندي كامل  ابوالقاسم فردوسي (نويسنده) . فرامرز ندايي (به‌اهتمام) .
شاهنامه فردوسي: متن كامل (براساس چاپ مسكو)  ابوالقاسم فردوسي (شاعر) . سعيد حميديان (به‌اهتمام) .
شاهنامه فردوسي: بر اساس نسخه نه جلدي چاپ مسكو  ابوالقاسم فردوسي (نويسنده) . يوگني‌ادواردوويچ برتلس (مصحح) .
نامه باستان: ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي (داستان سياوش)  جلال‌الدين كزازي (نويسنده) . ابوالقاسم فردوسي (نويسنده) .
شاهنامه‌ي فردوسي حكيم ابوالقاسم فردوسي: براساس نسخه‌ي ژول مل  ابوالقاسم فردوسي (شاعر) . عبدالله اكبريان‌راد (به‌اهتمام) .
شاهنامه فردوسي حكيم ابوالقاسم فردوسي بر اساس نسخه ژول مل همراه با واژه‌نامه  ابوالقاسم فردوسي (نويسنده) .
شاهنامه فردوسي: متن كامل (براساس چاپ مسكو)  ابوالقاسم فردوسي (شاعر) . سعيد حميديان (به‌اهتمام) .
نامه باستان: ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي (داستان سياوش)  جلال‌الدين كزازي (نويسنده) . ابوالقاسم فردوسي (نويسنده) .
شاهنامه فردوسي  ابوالقاسم فردوسي (شاعر) .
شاهنامه فردوسي حكيم ابوالقاسم فردوسي بر اساس نسخه ژول مل همراه با واژه‌نامه  ابوالقاسم فردوسي (نويسنده) .
شاهنامه فردوسي: متن كامل (براساس چاپ مسكو)  ابوالقاسم فردوسي (شاعر) . سعيد حميديان (به‌اهتمام) .
ديوان منوچهري دامغاني با حواشي و تعليقات و تراجم احوال و مقدمه و فهارس و لغتنامه و مقابله با بيست و چهار نسخه خطي و چاپي و استفاده از هفده ماخ  احمدبن‌قوص منوچهري (نويسنده) . سيدمحمد دبيرسياقي (به‌اهتمام) .
برگردان روايت‌گونه شاهنامه فردوسي به نثر  ابوالقاسم فردوسي (نويسنده) . سيدمحمد دبيرسياقي (نويسنده) .
رستم و اسفنديار از شاهنامه فردوسي  ابوالقاسم فردوسي (نويسنده) . ذبيح‌الله صفا (ويراستار) .
غمنامه رستم و سهراب از شاهنامه فردوسي  ابوالقاسم فردوسي (نويسنده) . حسن انوري (گردآورنده) . جعفر شعار (گردآورنده) .
شاهنامه فردوسي بر اساس معتبرترين نسخه موجود جهان (چاپ مسكو)  ابوالقاسم فردوسي (شاعر) . علي رخسار (نقاش) . محمدرضا پهلوان (عكاس) .
شاهنامه فردوسي: براساس چاپ مسكو  ابوالقاسم فردوسي (نويسنده) .
شاهنامه: بر پايه چاپ مسكو  ابوالقاسم فردوسي (نويسنده) .
شاهنامه: از دستنويس موزه فلورانس: محرم 614: گزارش واژگان دشوار و برگردان همه ابيات بفارسي روان  ابوالقاسم فردوسي (شاعر) . عزيزالله جويني (مصحح) .سایر کتاب ها در این موضوع این کتاب :

داستانهاي نامورنامه باستان شاهنامه فردوسي: پادشاهي فريدون  سيدمحمد دبيرسياقي (به‌اهتمام) .
رودكي: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي  خليل خطيب‌رهبر (به‌اهتمام) .
از ارسطو تا حماسه: هفت گفتار در شاهنامه پژوهي  سجاد آيدنلو (نويسنده) .
پادشاهي منوچهر  سيدمحمد دبيرسياقي (به‌اهتمام) .
شاهنامه فردوسي با تطبيق و تصحيح از روي: نسخه مسكو و ژول مول: با فهرست و تيتربندي كامل  ابوالقاسم فردوسي (نويسنده) . فرامرز ندايي (به‌اهتمام) .
شاهنامه فردوسي: متن كامل (براساس چاپ مسكو)  ابوالقاسم فردوسي (شاعر) . سعيد حميديان (به‌اهتمام) .
شاهنامه فردوسي: بر اساس نسخه نه جلدي چاپ مسكو  ابوالقاسم فردوسي (نويسنده) . يوگني‌ادواردوويچ برتلس (مصحح) .
نامه باستان: ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي (داستان سياوش)  جلال‌الدين كزازي (نويسنده) . ابوالقاسم فردوسي (نويسنده) .
نامه باستان: ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي (از داستان فرود سياوش تا داستان اكوان ديو)  جلال‌الدين كزازي (نويسنده) .
شاهنامه‌ي فردوسي حكيم ابوالقاسم فردوسي: براساس نسخه‌ي ژول مل  ابوالقاسم فردوسي (شاعر) . عبدالله اكبريان‌راد (به‌اهتمام) .
شاهنامه فردوسي حكيم ابوالقاسم فردوسي بر اساس نسخه ژول مل همراه با واژه‌نامه  ابوالقاسم فردوسي (نويسنده) .
نامه باستان: ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي (از پادشاهي اسكندر تا پادشاهي بهرام گور)  جلال‌الدين كزازي (نويسنده) .
شاهنامه فردوسي: متن كامل (براساس چاپ مسكو)  ابوالقاسم فردوسي (شاعر) . سعيد حميديان (به‌اهتمام) .
نامه باستان: ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي (داستان سياوش)  جلال‌الدين كزازي (نويسنده) . ابوالقاسم فردوسي (نويسنده) .
نامه باستان: ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي (از پادشاهي نوذر تا پايان رستم و سهراب)  جلال‌الدين كزازي (نويسنده) .
شاهنامه فردوسي  ابوالقاسم فردوسي (شاعر) .
گزيده اشعار رودكي  جعفر شعار (شارح) . حسن انوري (شارح) .
حماسه رستم و اسفنديار  منصور رستگارفسايي (شارح) .
شاهنامه فردوسي حكيم ابوالقاسم فردوسي بر اساس نسخه ژول مل همراه با واژه‌نامه  ابوالقاسم فردوسي (نويسنده) .
شاهنامه فردوسي: متن كامل (براساس چاپ مسكو)  ابوالقاسم فردوسي (شاعر) . سعيد حميديان (به‌اهتمام) .
شاهنامه فردوسي براساس شاهنامه به كوشش دكتر جلال خالقي‌مطلق با شرح واژگان، ابيات دشوار و نكات اساطيري  غلام‌محمد طاهري‌مباركه (نويسنده) .
رستم و سهراب (رشته زبان و ادبيات فارسي)  حسن انوري (نويسنده) . فاطمه معين‌الديني (ويراستار) .
رزم‌نامه رستم و اسفنديار: از شاهنامه فردوسي  جعفر شعار (گردآورنده) . حسن انوري (گردآورنده) .
رستم و اسفنديار از شاهنامه فردوسي  ابوالقاسم فردوسي (نويسنده) . ذبيح‌الله صفا (ويراستار) .
نمونه اشعار رودكي  ليما صالح‌رامسري (به‌اهتمام) .
غمنامه رستم و سهراب از شاهنامه فردوسي  ابوالقاسم فردوسي (نويسنده) . حسن انوري (گردآورنده) . جعفر شعار (گردآورنده) .
نامه باستان: ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي (از داستان بيژن و منيژه تا آغاز پادشاهي لهراسب)  جلال‌الدين كزازي (نويسنده) .
شاهنامه فردوسي بر اساس معتبرترين نسخه موجود جهان (چاپ مسكو)  ابوالقاسم فردوسي (شاعر) . علي رخسار (نقاش) . محمدرضا پهلوان (عكاس) .
شاهنامه فردوسي: براساس چاپ مسكو  ابوالقاسم فردوسي (نويسنده) .سایر کتاب های منتشر شده توسط ناشر کتاب :

نامه‌اي به نديده‌ام  محمدجعفر مصفا (نويسنده) .
اكسير: بيست درس معنوي براي آفرينش زندگي دلخواه  ديپك چوپرا (نويسنده) . گيتي خوشدل (مترجم) .
هفت قانون معنوي موفقيت  ديپك چوپرا (نويسنده) . گيتي خوشدل (مترجم) .
تو هماني كه مي‌انديشي  جيمز آلن (نويسنده) . گيتي خوشدل (مترجم) .
حكايت دولت و فرزانگي  مارك فيشر (نويسنده) . گيتي خوشدل (مترجم) .
الگوي كودك سالم: بر اساس ديدگاه‌هاي آلپورت، فرانكل، فروم، راجرز و مازلو  
تعاليم كريشنامورتي  جيدو كريشنامورتي (نويسنده) . محمدجعفر مصفا (مترجم) .
دين‌هاي ايران باستان  مهري باقري (نويسنده) .
دين‌هاي ايران باستان  مهري باقري (نويسنده) .
دين‌هاي ايران باستان  مهري باقري (نويسنده) .
عشق و تنهايي  جيدو كريشنامورتي (نويسنده) . محمدجعفر مصفا (مترجم) .
گزيده سياست‌نامه (سيرالملوك)  حسن‌بن‌علي نظام‌الملك (نويسنده) . جعفر شعار (گردآورنده) .
مقدمات زبانشناسي  مهدي باقري (نويسنده) .
دستور زبان فارسي امروز  غلامرضا ارژنگ (نويسنده) .
تاريخ زبان فارسي  مهري باقري (نويسنده) .
مهارت‌هاي پايه در مشاوره و روان‌درماني: راهنماي روان‌شناسان و مشاوران  شهربانو قهاري (نويسنده) .
علم‌الجمال و جمال در ادب فارسي  سيمين دانشور (نويسنده) . مسعود جعفري (تدوين) .
به خاطر يك فيلم بلند لعنتي: رمان  جلال مهرجويي (نويسنده) .
داستانهاي نامورنامه باستان شاهنامه فردوسي: پادشاهي فريدون  سيدمحمد دبيرسياقي (به‌اهتمام) .
بليط تئاتر  كارل فالنتين (نويسنده) . ايرج زهري (مترجم) .


www.payane.ir - داستانهاي نامورنامه باستان شاهنامه فردوسي: پادشاهي فريدون

www.payane.ir - پادشاهي منوچهر
شابک : 9789643410087
قیمت :  1,800 تومان

www.payane.ir - شاهنامه فردوسي با تطبيق و تصحيح از روي: نسخه مسكو و ژول مول: با فهرست و تيتربندي كامل

www.payane.ir - شاهنامه فردوسي: متن كامل (براساس چاپ مسكو)
شابک : 9643411850
قیمت :  60,000 تومان

www.payane.ir - شاهنامه فردوسي: بر اساس نسخه نه جلدي چاپ مسكو
شابک : 9789643113506
قیمت :  150,000 تومان

www.payane.ir - نامه باستان: ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي (داستان سياوش)

www.payane.ir - شاهنامه‌ي فردوسي حكيم ابوالقاسم فردوسي: براساس نسخه‌ي ژول مل

www.payane.ir - شاهنامه فردوسي حكيم ابوالقاسم فردوسي بر اساس نسخه ژول مل همراه با واژه‌نامه

www.payane.ir - شاهنامه فردوسي: متن كامل (براساس چاپ مسكو)
شابک : 9789643411855
قیمت :  19,000 تومان

www.payane.ir - نامه باستان: ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي (داستان سياوش)

www.payane.ir - شاهنامه فردوسي
شابک : 9789644041372
قیمت :  32,500 تومان

www.payane.ir - شاهنامه فردوسي حكيم ابوالقاسم فردوسي بر اساس نسخه ژول مل همراه با واژه‌نامه

www.payane.ir - شاهنامه فردوسي: متن كامل (براساس چاپ مسكو)
شابک : 9789643411855
قیمت :  19,500 تومان

www.payane.ir - ديوان منوچهري دامغاني با حواشي و تعليقات و تراجم احوال و مقدمه و فهارس و لغتنامه و مقابله با بيست و چهار نسخه خطي و چاپي و استفاده از هفده ماخ

www.payane.ir - برگردان روايت‌گونه شاهنامه فردوسي به نثر
شابک : 9789643411220
قیمت :  38,000 تومان

www.payane.ir - رستم و اسفنديار از شاهنامه فردوسي
شابک : 9789640005774
قیمت :  600 تومان

www.payane.ir - غمنامه رستم و سهراب از شاهنامه فردوسي
شابک : 9789645958006
قیمت :  13,000 تومان

www.payane.ir - شاهنامه فردوسي بر اساس معتبرترين نسخه موجود جهان (چاپ مسكو)

www.payane.ir - شاهنامه فردوسي: براساس چاپ مسكو
شابک : 9789648913132
قیمت :  48,000 تومان

x