/bookshop/book/3993/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D9%8A:-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84:-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85..%0A.html
فرو ورود کاربران به سايت
ايميل
رمز عبور
ثبت نام کاربر جديد

رمز خود را فراموش کردم
 
www.payane.ir راهنماي طرح دعاوي خانوادگي: شامل: نمونه دادخواست‌ها و شكوائيه‌هاي مربوط به اختلافات خانوادگي به انضمام..
شابک : 9645988659موضوعات
زناشويي - قوانين و مقررات - ايران
حقوق خانواده - ايران

نویسنده
نويسنده : سعيد باقري
نويسنده : اميرهوشنگ ساسان‌نژاد

ناشر
فردوسي
قیمت پشت جلد : 4,000 تومان


توضیحات

370 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 3 - 2000 نسخه
سال نشر: 1383
http://ketab.ir/ViewPdf.aspx?FileName=83729078ساير کتاب هاي نويسندگان اين کتاب :

مديران شركت‌ها و موسسات (خصوصي - دولتي - تعاوني): مجازات‌ها، مسئوليت‌ها، وظايف و تكاليف آنان در ...  اميرهوشنگ ساسان‌نژاد (تدوين) .
حقوق كاربردي وقف و اراضي موقوفه  عباس بشيري (نويسنده) . مريم پوررحيم (نويسنده) . جمشيد زماني (نويسنده) . بهزاد رجايي (نويسنده) . سعيد باقري (نويسنده) .
نمونه قراردادها شامل: قراردادها، اسناد، تعهدات و الزامات در قوانين مدون جمهوري اسلامي ايران  اميرهوشنگ ساسان‌نژاد (گردآورنده) .
مجموعه قراردادهاي مدرن شامل: فصل اول: پيمانكاري، ساختماني، مهندسي...  عباس بشيري (نويسنده) . محمدرضا ماراني (نويسنده) . سعيد باقري (نويسنده) . امير آذربايجاني (نويسنده) . انسيه بشيري (نويسنده) .
مسائل حقوقي آپارتمان‌ها: قوانين، مقررات، آراء وحدت رويه و نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه، همراه با راهنماي طرح دعاوي در رابطه با اختل  اميرهوشنگ ساسان‌نژاد (نويسنده) .سایر کتاب ها در این موضوع این کتاب :

گام به گام با حقوق خانواده  جواد حبيبي‌تبار (نويسنده) .
شروط ضمن عقد نكاح  مريم اسماعيلي (نويسنده) .
تبيين فقهي حقوقي شروط ضمن عقد ازدواج و عيوب موجب فسخ نكاح و حق حبس زوجه  سيدمهدي ميرداداشي (نويسنده) .
حقوق خانواده: قرابت و نسب و آثار آن  سيدحسين صفايي (نويسنده) . اسدالله امامي (نويسنده) .
مجموعه محشي از قوانين و مقررات اجراي ازدواج و طلاق  منصور اباذري‌فومشي (نويسنده) .
بررسي تطبيقي حقوق خانواده  سيدحسين صفايي (نويسنده) . سيدعزت‌الله عراقي (نويسنده) . اسدالله امامي (نويسنده) . عباس قاسم‌زاده (نويسنده) . محمود صادقي (نويسنده) . عادل برزوئي (نويسنده) . احمد حميدزاده (نويسنده) . بتول آهني (نويسنده) . ابوالقاسم گرجي (زيرنظر) .
حقوق خانواده: ازدواج و انحلال آن  عبدالرسول دياني (نويسنده) .
حقوق خانواده  اسدالله لطفي (نويسنده) .
حقوق مدني نظام مالي خانواده  محمدرضا اميرمحمدي (نويسنده) .
نكات كاربردي حقوق خانواده (به زبان ساده)  رضا كاظمي (نويسنده) .
قوانين و مقررات خانواده  نويد خوروش (نويسنده) .
حقوق خانواده  اسدالله لطفي (نويسنده) .
دوره مقدماتي حقوق مدني: خانواده  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
دوره حقوق مدني خانواده: اولاد روابط پدر و مادر و فرزندان نسب، همبستگي خانوادگي و حمايت از كودكان فرزندخواندگي  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
محشي قوانين و مقررات مربوط به خانواده  عليرضا ميرزايي (نويسنده) .
ازدواج و طلاق در آئينه قوانين و رويه قضائي به همراه آئين‌نامه (جديد) احوال شخصيه زرتشتيان ايران  سيداحمد باختر (نويسنده) .
حقوق مدني (5) براساس كتاب مختصر حقوق خانواده دكتر سيدحسين صفايي و دكتر اسدالله امامي  سميه عقبايي (نويسنده) .
قوانين و مقررات ازدواج و طلاق  نويد خوروش (نويسنده) .
قوانين و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق: ازدواج - طلاق - دادگاه‌ها - خانواده - حضانت - قيم - نمونه چند اظهارنامه و دادخواست در دعاوي ...  جهانگير منصور (تدوين) .
بررسي فقهي حقوق خانواده: نكاح و انحلال آن  سيدمصطفي محقق‌داماد (نويسنده) .
مجموعه قوانين و مقررات خانواده: قوانين و مقررات خانوده ...  معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات رياست (تهيه و تنظيم) .
مجموعه قوانين و مقررات خانواده  عاطفه زاهدي (گردآورنده) .
دوره حقوق مدني: خانواده: نكاح و طلاق: روابط زن و شوهر  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهريه، نفقه، اجرت‌المثل، نحله، شرط تنصيف دارايي)  حسين مهرپور (نويسنده) . محمد روشن (نويسنده) . حسن محمدي‌رمقاني (نويسنده) .
مختصر حقوق خانواده  سيدحسين صفايي (نويسنده) . اسدالله امامي (نويسنده) .
نحوه عملي رسيدگي به دعاوي خانوادگي در محاكم و دادسراها: ازدواج و موانع آن، وصول مهريه و نفقه، استرداد جهيزيه، ازدواج مجدد، تمكين، حضانت، ملا  منصور اباذري‌فومشي (نويسنده) .
دانستنيهاي زناشويي  محمدمهدي موحدي (نويسنده) .سایر کتاب های منتشر شده توسط ناشر کتاب :

مجموعه قوانين مالياتي شامل: مالياتهاي مستقيم  حسن طبيبي‌توكل (تدوين) . عباس خداپرست (تدوين) .
مجموعه آراء وحدت رويه ديوانعالي كشور: جزائي  فرج‌الله قرباني (تدوين) .
مجموعه آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري و قانون ديوان عدالت اداري  فرج‌الله قرباني (نويسنده) .
مديران شركت‌ها و موسسات (خصوصي - دولتي - تعاوني): مجازات‌ها، مسئوليت‌ها، وظايف و تكاليف آنان در ...  اميرهوشنگ ساسان‌نژاد (تدوين) .
حقوق جزاي اختصاصي (بررسي جرائم اختلاس و تصرف غيرقانوني در اموال دولت)  فرهاد نورزاد (نويسنده) .
مقدمه‌اي بر حقوق رقابت تجارتي و نقش آن در سياستگزاري و تنظيم بازار  حشمت‌الله سماواتي (نويسنده) .
نمونه قراردادها شامل: قراردادها، اسناد، تعهدات و الزامات در قوانين مدون جمهوري اسلامي ايران  اميرهوشنگ ساسان‌نژاد (گردآورنده) .
راهنماي نگارش حقوقي شامل انواع مختلف: 1- دادخواست‌ها، 2- درخواست‌ها، 3- واخواست‌ها، 4- قراردادها، 5- فرم‌ها، 6- اظهارنامه‌ها، 7- شكوائيه‌، 8- ل  نورمحمد صبري (نويسنده) .
مسائل حقوقي آپارتمان‌ها: قوانين، مقررات، آراء وحدت رويه و نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه، همراه با راهنماي طرح دعاوي در رابطه با اختل  اميرهوشنگ ساسان‌نژاد (نويسنده) .


x